Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

CADOX fishing s.r.o. se sídlem: č.p. 317, 74251, Mošnov IČ: 27105628, DIČ: CZ27105628,

 • kontaktní údaje: Aleš Macke
 • email: objednavky@lovimeryby.cz
 • telefon: +420 733 300 047
 • www.lovime-ryby.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.lovime-ryby.cz/vseobecne-obchodni-podminky/(dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Prodejce si vyhrazuje právo na chybné zobrazení cen v případě technického výpadku.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.
 4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • telefonicky
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č: 51-1542360267/0100 Komerční banka
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek
 • Platební kartou online přes zabezpečenou platební bránu
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je zboží odesláno kupujícímu ve chvíli kdy prodávajícímu platba dorazí na bankovní účet.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 5. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad , který se nachází v zásilce.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 7. V případě vyzvednutí objednávky na kamenné prodejně musí zákazník předložit informaci o připravení objednávce k vyzvednutí. Tuto informací kupující získá formou SMS nebo E-mailem.
 8. U položek označených "Skladem v E-shopu" platí, že je toto zboží skladem buď na naší prodejně v Mošnově nebo je skladem v našem externím skladu, odkud je k nám zboží pravidelně přepravováno. Označení "Skladem v E-shopu" nevychází z reálné dostupnosti skladových zásob naší kamenné prodejny a nelze si na základě tohoto označení položky v E-shopu nárokovat bezprostřední dostupnost uvedeného sortimentu zboží také na prodejně. V případě uvedení osobního odběru v objednávce Vás bezprostředně po připravení Vaší objednávky k vyzvednutí na prodejně budeme kontaktovat.
 9. V případě zjištění poškození pásky na balíku zásilku nepřebírejte.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ZDE
 4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Vrácení peněz jiným způsobem pouze po dohodě s kupujícím.
 6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 10. Při odstoupení od smlouvy kupující nese náklady spojené s dodáním zboží zpět prodávajícímu.

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 8. Upozornění: Zboží zasílané na reklamaci musí být v rámci možností zbavené nečistot. V případě, že dodané zboží bude znečištěné, nebude přijato do procesu reklamace a obratem bude zasláno zpět na adresu odesílatele.

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Ochrana osobních údajů

Tímto dokumentem Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů na základě platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady)EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob(dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je CADOX fishing s.r.o. se sídlem: č.p. 317, 74251, Mošnov ,IČO 27105628 (dále jen „správce“ nebo „my“), který je zároveň prodávajícím.

Jaké údaje zpracováváme a kde je získáváme

-Osobní údaje jako jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, emailová adresa získáme přímo od Vás při objednávce zboží a uzavřením smluvního vztahu při jeho zakoupení.

-Údaje o Vašem chování na webu našeho e-shopu když si jej prohlížíte, z odkazů na které klikáte a také údaje získané ze souborů cookies .

Účel zpracování osobních údajů a naše oprávnění

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely obsažené ve Vašem souhlasu s jejich zpracováním, dále při jednání s Vámi o smluvním vztahu a následným plněním smlouvy, také při ochraně našich práv a z důvodu našich oprávněných zájmů.

Účelem zpracování osobních údajů při plnění smlouvy je zabezpečit řádnou identifikaci předmětu objednávky, její přípravy jako zásilky pro dodání na adresu nebo jiném způsobu předání, provedení fakturace a taky pro případné reklamační řízení.

Oprávněným zájmem správce je také případné vymáhaní pohledávek nebo ochrana jeho majetku.

Tato zpracování Vašich osobních údajů provádíme na základě zákonných práv a tedy bez Vašeho souhlasu.

Při návštěvě našeho webu do Vašeho zařízení ukládáme a z něj pak čteme malé soubory cookies. Tyto cookies nám pomáhají identifikovat Vás při přecházení jednotlivých schránek a to za účelem, abychom při příští návštěvě Vám mohli nabídnout i více variant. Umožňují nám sledovat návštěvnost , vytvářet statistiky, sledovat účinnost reklamy a po vyhodnocení můžeme naše stránky vylepšovat a připravovat kvalitnější nabídku. Umožňujeme uložit cookies taky třetím stranám, které je mohou použít v reklamě na sociálních sítích. Takovým partnerům nepředáváme Vaše osobní údaje.

Pokud při návštěvě webu nevypnete ve svém prohlížení využití cookies třetími stranami a setrváte na našich stránkách, nebo kliknete na tlačítko „ ROZUMÍM“, které je součástí upozornění, vyložíme si to jako Váš souhlas s využíváním těchto cookies a předáváním Vašich údajů třetím stranám k účelům výše uvedeným.

Při návštěvě našeho webu zpracováváme údaje o Vašem obchodním chování z důvodu našeho oprávněného zájmu (to znamená bez Vašeho souhlasu) za účelem zlepšování našeho webu následně zlepšení této služby pro Vás. Dále k vytváření statistiky návštěvnosti našich stránek což znamená oprávněný zájem zjištění efektu provozu webu.

Při návštěvě naší prodejny v Mošnově za účelem osobního odběru objednaného zboží jste nahrávání kamerovým systémem a to na základě našeho oprávněného zájmu (tzn. bez Vašeho souhlasu). Účelem je ochrana našeho i Vašeho majetku a osob, které se v prodejně a před vstupem do objektu prodejny pohybují.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme my z titulu správce ale s výjimkami. K Vaším osobním údajům mají přístup nejen naší pracovníci ale i pracovníci dalších subjektů, které se na plnění Vaší objednávky podílejí. Jsou to subjekty, které nám poskytují přepravní, účetní a právní služby. Dále jsou to společnosti, které spravují naše webové stránky, náš účetní systém. Vaše údaje předáváme těmto společnostem z titulu plnění smluvního vztahu dodávky zboží, tedy zákonné povinnosti (tzn. bez Vašeho souhlasu).

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů provádí naší pracovníci v provozovně v Mošnově. Zpracováváme je prostřednictvím elektronických zařízení, mobilů a výpočetní techniky. Pracovníci jsou proškoleni o závažnosti tohoto zpracování a dodržování bezpečnostních pravidel při této činnosti. Jsou přijata opatření aby nedošlo k neoprávněnému či náhodnému přístupu k Vaším osobním údajům, jejich poškození, zničení nebo ztrátě, k neoprávněnému přenosu. Výpočetní technika je zabezpečena užíváním heslování, kódováním Vašich údajů pro přenos dalším zpracovatelům Vašich osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Podle účelu zpracování Vašich osobních údajů je stanovena i doba jejich držení.

V případě evidence smluvního vztahu za účelem nákupu zboží budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu 3 let. Za účelem zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat tak dlouho, dokud s takovým zasíláním nevyjádříte svůj nesouhlas. Nejdéle to bude 5 let od Vašeho posledního nákupu. Zpracování Vašich osobních údajů v případě delších lhůt než je výše uvedeno budeme provádět v rozsahu nutném pro prokázání oprávněnosti, případně při vznesení pravděpodobných právních nároků a plnění zákonných povinnosti (na př. ze Zákona o účetnictví nebo ze Zákona o DPH).

V případě kamerových záznamů budeme provádět jejich výmaz každých 21 kalendářních dní po sobě jdoucích.

Marketingový souhlas

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení, můžete kdykoliv odhlásit jejich odběr ve spodní části našeho informativního newsletteru dole v patičce s označením "odhlaste se zde".
 
Heureka.cz
 
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 
Všechny recenze na náš E-shop naleznete zde : https://obchody.heureka.cz/lovime-ryby-cz/recenze/overene
 

Jaká práva máte při zpracování osobních údajů

Obě strany, Vy, který nám svá osobní data postupujete ke zpracování, tak my jako správce Vašich osobních dat, máme svá práva i povinnosti.

Vaše práva jsou :

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo vědět a žádat doložení jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, kde je získáváme, komu předáváme, kdo je dále zpracovává. Můžete žádat písemné doložení, to poskytneme zdarma v prvé kopii, další kopie za poplatek.

Právo na opravu osobních údajů –pokud zjistíte nepřesnost ve Vašich údajích, nebo je chcete doplnit, máte právo to učinit bez odkladu a my povinnost to vykonat.

Právo na výmaz - právo žádat výmaz osobních údajů máte, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

1. Údaje jsou nepotřebné pro účely pro které jsme je zpracovávali.

2.Odvoláte Váš souhlas se zpracováním, přičemž se jedná o osobní údaje k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jako správce jiný důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat.

3. Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a my shledáme, že již takový oprávněný zájem nemáme.

4. Při Vaší domněnce, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (uložené zákonem), nebo k určení, výkonu a obhajobě právních nároků správce(např. vymáhání pohledávek správce).

Právo na omezení zpracování-právo žádat, aby správce po omezenou dobu nezpracovával Vaše osobní údaje, je-li splněna některá z těchto podmínek:

 1. Popíráte přesnost osobních údajů, a to po dobu potřebnou, než správce ověří přesnost Vašich údajů.

 2. Správce zpracovává osobní údaje bez dostatečného právního nároku a Vy požádáte o omezení zpracování, nikoli o jejich výmaz, a to po dobu potřebnou, než správce právní nárok zpracování doloží.

 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat, ale Vy je vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

 

Právo na přenositelnost –můžete požadovat abychom Vám vydali Vaše osobní údaje, které jsme získali pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo jste s jejich zpracováním sdělil souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen tehdy, že je zpracováváme automatizovaně v elektronické podobě. Údaje Vám předáme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování - vznést námitku můžete jen tehdy, jestliže Vaše údaje zpracováváme z důvodu svých oprávněných zájmů. Vaší námitce vyhovíme, pokud neprokážeme své oprávněné zájmy. 

Právo podat stížnost - máte právo bez ohledu na všechna výše uvedena práva podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, kdy se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy.

Kontaktní údaje správce

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na :

Emailovou adresu : objednavky@lovimeryby.cz

Telefonicky na čísle : +420 733 300 047

Písemně na adrese: CADOX fishing s.r.o., č.p. 317/60, 742 51, Mošnov

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023

 

Rychlost vyřízení a odeslání objednávky.
Miroslav, 
Hodonín 
19.06.2024 20:29:55
 
Spokojenost
Velmi rychlé dodání, bezproblémový nákup
Hana, 
Jičín 
13.06.2024 06:58:25
 
cena, rychlost
Robert, 
Kopřivnice 
12.06.2024 07:46:49
 
Registrujte se